logo_main
Biuletyn Informacji Publicznej  

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

bip
MENU PRZEDMIOTOWE
Statut
Regulaminy
Zarządzenia
Ogłoszenia
MENU PODMIOTOWE
Kontrola zarządcza
Deklaracja dostępności
Raport dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku jest samorządową  gminną  instytucją  kultury. Terenem jej działania jest Miasto Olsztynek i Gmina Olsztynek.

Misją ustawową biblioteki publicznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno- metodycznej.

Dane teleadresowe

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
ul. Ratusz 1
11-015 Olsztynek

tel. 89 519 27 12
e-mail: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl

Redakcja biuletynu

Paweł Rogowski
Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych
ul. Ratusz 1
11-015 Olsztynek

tel. 89 519 27 12
e-mail: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl

Informacje dodatkowe

Instrukcja korzystania z BIP

Załatwianie spraw

Skip to content