30 lat gazety ALBO

Gazeta ALBO obchodzi w grudniu br. 30 urodziny! Jest to piękny jubileusz i ogromny sukces wszystkich osób, które poświęciły swój czas i serce naszej lokalnej gazecie.

Z okazji jubileuszu w piwnicach zamkowych odbyło się spotkanie pomysłodawców, redaktorów i współpracowników Aktualności Lokalnych Biuletynu Olsztyneckiego ALBO.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie, zaangażowanie i udział w rozwoju gazety oraz liczymy na dalszą, owocną współpracę. Każda dołożona przez Was cegiełka pozwoliła stworzyć solidny fundament, który przetrwał już trzy dekady i nadal jest przez Was wzmacniany. Przede wszystkim dziękujemy Wam – Drodzy Czytelnicy za to, że jesteście z nami. Bez Was nie byłoby tego biuletynu!


30 lat gazety ALBO

W 1992 r. grupa zapaleńców, skutecznie zmotywowana przez burmistrza Jerzego Tytza, założyła pismo pod nazwą „ALBO”. Pierwszy bezpłatny numer ukazał się w grudniu 1992 r. Początki były skromne i nawet sam tytuł „ALBO” mógł sugerować, że pismo albo będzie wychodzić, albo przestanie istnieć.

Ważną rolę w istnieniu gazety odegrali redaktorzy naczelni. Pierwsza redaktor Anna Brewka wypracowała styl i swoisty charakter „ALBO”. Wkładając mnóstwo czasu i serca przyczyniła się do niezaprzeczalnych sukcesów i powiększenia składu redakcji.

Redaktorzy naczelni:

• Anna Brewka (1992 – 1998 r.)

• Stanisław Poluszczyk (II-XII 1999 r.  XI 2001 – II 2003 r.)

• Stanisława Ziątek (I 2000 – X 2001 r.)

• Wiesław Gąsiorowski (2003 – 2011 r.)

• Katarzyna Waluk (2011 – 2019 r.)

• Alina Wołodkiewicz (2020 – obecnie)

W ciągu tych trzydziestu lat były momenty kryzysowe, ale szczęśliwie przezwyciężano chwile słabości i nowe numery „ALBO” docierały do czytelników. Zmieniał się wygląd gazety (kolor, papier, rozmiar, cena), częstotliwość wydawania oraz nakład.

Gazeta „ALBO” odegrała ważną rolę w życiu mieszkańców naszej gminy. Na jej łamach zapisano wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego i politycznego miasta i gminy Olsztynek. Jest to ogromne źródło wiedzy i swoista kronika od 1992 roku.

Ukazywały się specjalne wydania „ALBO” poświęcone w całości jednemu tematowi, np. sierpniowy numer z 1994 roku zajmował się tematyką Tannenbergu, czerwcowy numer z 2006 r. był poświęcony 50-leciu Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku.

Od samego początku ukazywania się pisma, na jego szpaltach widnieją stałe cykle. Część z nich już nie istnieje, niektóre funkcjonują w zmienionej formie. Do dzisiaj współpracują z gazetą redaktorzy z pierwszego składu redakcji – Wiesław Gąsiorowski (niezmiennie autor krzyżówki, wcześniej – „Kroniki MDK” i „Kroniki policyjnej”) oraz Bogumił Kuźniewski (autor cyklu „Coś z historii”).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się cykle nieżyjących już redaktorów – Haliny Zmysłowskiej („Z prac Burmistrza i Rady Miejskiej”), Tadeusza Kalbarczyka („Kronika Policyjna”, „Ostrym piórem”), Marka Domagalskiego („Pod skrzydłem Pegaza”), Jutty Srogi („Porady Pani Jutty”) oraz Kazimierza Bandzwołka (tematy społeczne, „Łokiem satyryka”, „Na wesoło”).

Inne interesujące rubryki w historii „ALBO”, to „Sport w Olsztynku”, „Kącik porad prawnych”, „Co słychać w Olimpii”, „Dezinformacje Olsztyneckie” Tomasza Kursa, „Wpleceni w historię” Henryki Żebrowskiej, „Dobre rady Pani Ewy” Ewy Okołowicz-Łagowskiej, „Kącik kulinarny” Ewy Waraksy, „O kobietach nie tylko 8 marca” Stanisławy Ziątek, „Olsztynek i okolice” Adama Nawackiego, „Młodzi mają głos” Małgorzaty Zapadki, „Oplątani poezją” Alicji Chrzanowskiej, oraz „Z życia szkoły” opracowywane przez nauczycieli ze szkół Gminy Olsztynek.

Przez te 30 lat na łamach gazety pisało dłużej lub krócej kilkadziesiąt osób. Oprócz wcześniej wspomianych warto podkreślić, że prawdziwe talenty dziennikarskie wykazali Anna Krzyżanowska, Beata Bukowska, Stanisław Poluszczyk, Mirosław Obrębski, Elżbieta Reszka, Katarzyna Reszka, Barbara Jasieńska, Ingrid Bobcza, Krzysztof Kruszewski, Piotr Kowal, Mariola Wołk, Zygmunt Puszczewicz, Robert Waraksa, Justyna Dąbrowska i Magdalena Rudnicka. Przez wiele lat teksty artykułów do „ALBO” redagowała Elżbieta Reszka, skład komputerowy wykonywał Andrzej Waluk oraz Paweł Rogowski (obecnie).

Przez długi czas gazetę ALBO uatrakcyjniały oryginalne rysunki nieżyjącego już Cezarego Długowskiego.

Nasze „ALBO” jest jedną z niewielu tego typu gazet, które obroniły się przed upadkiem i dobrze spełniają swoje posłannictwo. Według opinii wielu czytelników, „ALBO” jest pismem ciekawym i wyróżniającym się bogatą tematyką, która może zainteresować każdego, kto po nie sięgnie. Lokalny charakter gazety jest dużym atutem ponieważ dotyczy nas – mieszkańców naszej gminy. Posiada też atrakcyjną szatę graficzną i dużo ciekawych artykułów obrazujących codzienność naszego miasta i gminy. Od 2020 roku gazeta ukazuje się regularnie co dwa miesiące, aktualny nakład wynosi 600 egzemplarzy.

Opracowano na podstawie artykułu Bogumiła Kuźniewskiego „20 lat gazety ALBO”, ALBO Nr 1 (200) Styczeń 2013 r.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content