MBP w Olsztynku pobiera opłaty za korzystanie z drukarki, ksero i innych urządzeń oraz za wydanie karty bibliotecznej na podstawie Zarządzenia nr 001/02/2023 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 1.02.2023

Wydruki komputerowe i ksero dokumentów :

1. A4 czarno-białe (tekst) 0,40 zł
2. A4 kolor (tekst) 0,60 zł
3. Plakat /zdjęcie A3 6,00 zł
4. Plakat/zdjęcie A4 3.00 zł
5. Wydruk komputerowy z bibliograficznych baz danych własnych i nabytych (format A4) 0,50 zł
6. Skanowanie książek, czasopism z oryginału (1 str. oryginału = 1 skan) 0,50 zł
7. Skanowanie dokumentów (komplet) 0,50 zł

Laminowanie dokumentów:

1. Strona A4 1,00 zł

Pracownik MBP może odmówić skanowania książki czy rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach.

Pracownik MBP może odmówić wykonania wydruku komputerowego w przypadku gdyby zachodziła obawa, że nośnik z którego ma być sporządzony zawiera wirusy.

Osoby i instytucje ubiegające się o możliwość reprodukowania obiektów ze zbiorów MBP muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24 z późn. zm.)

Karta biblioteczna

  1. Wydanie nowej karty 1,00 zł
  2. Wydanie duplikatu za kartę zagubioną 5,00 zł
  3. Wymiana karty zniszczonej (przy zwrocie starej) 1,00 zł