W wypożyczalni dla dorosłych i czytelni prezentowane są wystawy okolicznościowe związane z obchodami rocznicowymi, literackimi, historycznymi, wystawy prezentujące twórczość plastyczną, literacką twórców regionalnych.

Aktualna wystawa „Łąki Mazur” Adam Wyżlic