Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku swoją działalność prowadzi od 1 X 1948 roku. Siedziba biblioteki od momentu założenia mieści się budynku Ratusza, w samym centrum miasta. Oprócz biblioteki w Ratuszu znajduje się Urząd Miejski i Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka

Biblioteka działa jako jednostka samodzielna. Posiada Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci. W skład biblioteki wchodzi też Filia w Waplewie. Nasz zespół to pięciu pracowników merytorycznych – trzech po studiach wyższych bibliotekarskich, jeden po pedagogicznych i jeden po socjologii.

Biblioteka jest miejscem, gdzie oprócz wypożyczania, można ciekawie spędzić czas. Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności manualne, a dorośli edukować się lub rozwijać swoje umiejętności w różnych dziedzinach, w tym również informatycznej. Organizowane są też spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy, warsztaty, szkolenia i wystawy. Ponadto biblioteka jest jedyną instytucją w mieście, gdzie można bezpłatnie skorzystać ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz otrzymać poradę informatyczną.

Misja

Misją ustawową (na podst:, USTAWA o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539) biblioteki publicznej jest:

Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno- metodycznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
Tel. 89 519 27 12
e-mail: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl

Dyrektor
Alina Wołodkiewicz
Tel. 89 519 27 12
e-mail: dyrektor@bibliotekaolsztynek.pl

Pracownicy