MBP oferuje usługę skierowaną do osób chorych, starszych (65+) i niepełnosprawnych z terenu miasta Olsztynek, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki.
Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki czytelnicy mogą zamawiać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki pod nr tel. 89 519 27 12. Natomiast dostarczanie książek przez bibliotekarzy odbywa się we wtorki między godz. 10:00 a 15:00.
Działamy również w tej trudnej dla wszystkich sytuacji jaką jest pandemia Covid-19, zachowujemy wszelkie środki ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom, jak i odbiorcom usługi.

REGULAMIN USŁUGI „Książka na telefon”

§ 1

 1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób po 65 roku życia, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Olsztynka.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, tel. 89 519 27 12 (w wypożyczalni dla dorosłych).
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku raz w tygodniu – we wtorek w godz. 10:00-15:00.
 5. Podczas zamówienia Czytelnik powinien:
  • podać nr karty bibliotecznej,
  • zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku.
 6. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.
 3. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie jest zarezerwowana przez innego Czytelnika.

§ 3

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku.