Rada Biblioteczna przy MBP w Olsztynku powołana została w 2017 roku zarządzeniem Burmistrza Olsztynka (127/17 z dn. 11 grudnia 2017). Jest to organ o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących czytelnictwa i działalności kulturalnej MBP.

W skład Rady drugiej kadencji wchodzą: