Szanowni użytkownicy!

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku,ul. Ratusz1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 27 12, e-mail: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl

2.

Nasz Inspektor Danych Osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl

3.

Przetwarzamy dane na podstawie obowiązującego prawa – głównie na podstawie Ustawy o bibliotekach i Ustawy o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), innych przepisów prawa oraz zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

4.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłania monitów, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, a także w celach promocji działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów.

5.

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz MBP, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

6.

Okres przechowywania danych wynosi:

  1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
  2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
  3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
  4. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
  5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7.

Masz prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
• dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (art. 15 RODO);
• sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że nie będzie można korzystać z naszych usług.

9.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza przypadkiem przetwarzania danych w postaci wizerunku, imienia i nazwiska w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

11. Pliki Cookies

Nasz portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Mechanizm działania cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

12. W jaki sposób usunąć pliki cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych Serwisu.