Użytkownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku może zostać każdy.

Zapisać się można w Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziale dla dzieci.

By zostać czytelnikiem należy:

Opłata za wyrobienie karty bibliotecznej wynosi 5 zł (wypożyczalnia dla dorosłych) i 1 zł (oddział dla dzieci). Takie same stawki obowiązują za wydanie duplikatu w przypadku zagubienia karty, natomiast wymiana zniszczonej karty to koszt 2,50 zł (opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora MBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynku). Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług i zbiorów znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku.