Interakcje między lekami a ziołami

Dnia 12 czerwca b.r. uczestniczyliśmy w wykładzie pani mgr farmacji Natalii Tucholskiej na temat „Interakcje między lekami a ziołami”.

Współczesna farmakologia rozwinęła się w dwudziestym wieku, wprowadzono wówczas antybiotyki, insulinę i wiele innych leków ratujących życie.

Preparaty ziołowe są znacznie tańsze i łagodniejsze w działaniu niż inne leki, nie są też obciążone tak wielkim ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Wiadomo jednak, że nie powinno się łączyć ziół i leków polecanych przy tej samej dolegliwości, ponieważ mogą potęgować efekt działania i wzmagać reakcje niepożądane Stosowanie ziołowych preparatów zazwyczaj jest bezpieczne, ale zawsze warto skonsultować ich działanie z lekarzem lub farmaceutą. Istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko wystąpienia interakcji. Należą tu: polifarmakologia, współistnienie innych leków, wiek chorego, leczenie przez wielu specjalistów, brak dokładnego wywiadu, reklamy leków w środkach masowego przekazu czy propagowanie zjawiska masowego samoleczenia się.

Lek przyjęty w niewłaściwy sposób może nie wykazywać efektu terapeutycznego, co wydłuża okres leczenia. Niektóre leki mogą wchodzić także w interakcje z żywnością, używkami i suplementami. Prawidłowe działanie niektórych leków zależy od czasu ich przyjęcia w stosunku do posiłku. Są leki, które należy przyjmować w określonym odstępie od posiłków, a niektóre w czasie jedzenia. Pomiędzy składnikami żywności, a składnikami leków może dochodzić do interakcji skutkującej ograniczeniem skuteczności leczenia lub zwiększeniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Należy skonsultować sposób przyjmowania leku w stosunku do posiłku z lekarzem lub farmaceutą.

Skuteczność leków jest ściśle uzależniona od konkretnej pory ich przyjmowania i adekwatnej dawki. Leki najlepiej popijać szklanką wody niegazowanej, a także dbać o właściwe ich przechowywanie.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content