Konkurs fotograficzny „Ballady i Romanse Adama Mickiewicza”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym nawiązującym do „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej i najładniejszej pracy konkursowej (fotografii) nawiązującej do „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Interpretacja dowolna.

Prace konkursowe należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres naszej biblioteki do 7 września 2022 r. Laureatów nagrodzimy podczas akcji Narodowego Czytania w Olsztynku, którego tematem w tym roku są właśnie „Ballady i Romanse” A. Mickiewicza.

Przed przystąpieniem do konkursu, uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content