Konkurs plastyczny „Od nasionka do książki”

Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Od nasionka do książki”. Konkurs organizuje nasza biblioteka we współpracy z Nadleśnictwem Olsztynek – Lasy Państwowe. Prace należy dostarczyć do 17 maja 2024 r. Przewidziana jest wystawa nagrodzonych prac.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych miasta i gminy Olsztynek. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności, a także rozwijanie zdolności plastycznych uczniów szkół podstawowych, poszerzanie wiedzy na temat lasów w Polsce, gospodarki leśnej, pracy i roli jaką odgrywają leśnicy oraz rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Ostateczny termin dostarczenia prac to 17.05.2024 r. Rozstrzygniecie nastąpi 22.05.2024 r.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

Do pracy konkursowej powinno być dołączone podpisane oświadczenie  rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla pierwszych 3 miejsc plus wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: I-III i IV-VI.

Regulamin konkursu

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content