„Kresy w dziejach Polski”

Wykład pt. „Kresy w dziejach Polski” wygłoszony przez prof. Stanisława Achremczyka w Olsztyneckiej Wieży Ciśnień 22 maja br. wzbudził zainteresowanie członków naszego UTW, co potwierdziła frekwencja i uwaga słuchaczy. Prelegent przedstawił w sposób chronologiczny zarys historyczny, podkreślając ogromne znaczenie Kresów w dziejach Polski, a także w tworzeniu polskiej świadomości narodowej oraz budowaniu polskiego dorobku kulturalnego. Wykład zawierał liczne dygresje, opowieści i anegdoty, które podnosiły jego atrakcyjność i wzbudzały w słuchaczach zainteresowanie tą tematyką oraz pobudzały wyobraźnię. W zakończeniu prof. Stanisław Achremczyk nawiązał do aktualnych wydarzeń oraz zachęcał do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podsumowując bardzo złożoną problematykę dziejów Kresów i granicy Rzeczypospolitej na Wschodzie – od czasów najdawniejszych po rok 1945, pobudzał słuchaczy do rozwagi w wyborze europarlamentarzystów. Prelegent apelował o to, by pamięć o ogromnym wysiłku pracy rąk i poświęceniu obrony tych ziem przez polskich przodków nie zginęła, a wprost przeciwnie – została uwzględniona w obecnej sytuacji politycznej naszego kraju.

Elżbieta Reszka-Wiśniewska

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content