„Poczucie zadowolenia z życia osób w późnej dorosłości”

12 grudnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wykładzie pani dr Katarzyny Białobrzeskiej na temat „Poczucie zadowolenia z życia osób w późnej dorosłości”.

Wykład został zrealizowany w ramach zadań ze środków z budżetu Gminy Olsztynek.

Zagadnieniem szczęścia zajmowano się już od początków filozofii, zresztą interesuje ono od strony teoretycznej nie tylko filozofów, lecz także socjologów, psychologów, pedagogów.

Szczęście jest subiektywnym doświadczeniem, stanem umysłu. Nigdy nie nadchodzi moment wiecznej szczęśliwości i spełnienia, a człowiek wciąż chce więcej, ciągle przychodzą nowe problemy i trudności, nie patrzymy na to ile już mamy, ale ile jeszcze możemy mieć. Psychologia pozytywnego myślenia – to nauka zajmująca się optymalnym funkcjonowaniem człowieka, jego wartościami, talentami i cnotami. Okazuje się, że w 45 procentach naszego życia mamy wpływ na swoje szczęście, w pozostałych jest to praca własna nad sobą, konstrukcja typu osobowości, droga życia, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Istotne są nasze potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości, przynależności oraz potrzeba szacunku i uznania. Dobrze byłoby, aby te wszystkie potrzeby były zaspokojone.

Być szczęśliwym to odrzucać wszelkie negatywne myśli, dążyć do realizacji celów życiowych, angażować się do działania w różnych obszarach, kreować sytuacje, które dają nam satysfakcję. Należy też doceniać swoje sukcesy, wzbudzać w sobie pozytywne emocje, przebywać z ludźmi, którzy dają lepszą energię, skupiać się w sytuacji ” tu” i „teraz”.

 Każdy człowiek dąży do stanu homeostazy szczęścia, czyli inaczej stanu równowagi. Jednak bardzo dużo zależy, ile dobrego potrafimy dostrzec w zwyczajnych chwilach, które przytrafiają się nam codziennie.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content