„Późna dorosłość wolna od uzależnień czy nie?”

15 grudnia br. w Domu Kultury uczestnicy, a wśród nich przedstawiciele władz naszego miasta i instytucji, wysłuchali wykładu Pana Marcina Milkowskiego, specjalisty ds. uzależnień pt. „Późna dorosłość wolna od uzależnień czy nie?”.

Właściwie to było spotkanie psychoedukacyjne, podczas którego prowadzący – dzieląc się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem – dał uczestnikom przestrzeń do wypowiadania refleksji, dzielenia się przeżyciami i zadawania pytań. Prowadzony w ten sposób dialog zawierał przydatne w życiu każdego człowieka informacje dotyczące uczuć i emocji, ich rozróżniania, sposobach radzenia sobie z nimi, a także uświadomił o ich roli w naszym życiu. W bardzo atrakcyjny sposób prelegent wykazał związek przyczynowo-skutkowy między myślami i uczuciami, kładąc nacisk na to, że warto ćwiczyć uważność na nasz sposób myślenia i doskonalić umiejętność zarządzania własnymi myślami.

Podczas spotkania został też przedstawiony związek między psychiką a ciałem, który skutkuje nie tylko wpływem na samopoczucie, ale także łączy się z występowaniem chorób.

Na spotkaniu podkreślono rangę kierowania się własnymi potrzebami, a nie – opinią otoczenia, nauki i wyrobieniem nawyku rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez ciało, praktykowania sposobów uwalniających nieprzyjemne emocje.

W kontekście profilaktyki prozdrowotnej wynikającej z wpływu emocji na zdrowie podkreślono, jak niezwykle ważna jest rola rodziców i dziadków na wychowanie dzieci i młodzieży.

Z reakcji uczestników powyższego spotkania i własnych odczuć wnioskuję, że dwugodzinny wykład trwał za krótko, ale za to dostarczył słuchaczom samych przyjemnych uczuć.

Elżbieta Reszka-Wiśniewska

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content