Prawo spadkowe

Dnia 8 maja br. uczestniczyliśmy w wykładzie pana radcy prawnego Jana Tyllo na temat prawa spadkowego.

Prawo spadkowe jest działem cywilnego, którego przepisy normują przejście praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. Pierwsza linie dziedziczenia stanowią małżonek i dzieci spadkobiercy oraz jego dalsi zstępni (potomkowie dzieci).

Żona i dzieci dziedziczą w częściach równych, jednak minimalny udział w spadku, który przypadnie żonie to 25 % całości spadku. Dzieci otrzymują więc resztę spadku w równych częściach.

W polskim porządku prawnym możliwe jest dziedziczenie na podstawie ustawy bądź na podstawie testamentu. Testament jest to dokument, który zawiera ostatnią wolę spadkodawcy co do podziału majątku. Odręczny testament musi zostać spisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Gdy chcemy zapisać określone składniki majątku konkretnym osobom trzeba sporządzić testament notarialny.

W prawie spadkowym znaczenie mają terminy wyznaczone przepisami prawa spadkowego, na przykład termin dla przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Obowiązuje 6-miesięczny termin do złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia albo odrzucenia spadku.

Dokonanie sądowego działu spadku jest możliwe zarówno w przypadku zgody pomiędzy spadkobiercami co do zasad podziału spadku jak i w przypadku braku takiej zgody.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content