„Psychologia pozytywna jako sposób na poprawę kondycji psychicznej seniorów”

19 maja 2023 r. grupa członków naszego UTW wzięła udział w wykładzie Pani dr Katarzyny Białobrzeskiej. Temat wykładu „Psychologia pozytywna jako sposób na poprawę kondycji psychicznej seniorów”. Wykład odbył się w ramach realizacji zadania ze środków budżetu Gminy Olsztynek.

Zmiany charakterystyczne są dla każdego okresu życia, a przejście z jednego do drugiego etapu rozwoju człowieka charakteryzują zmiany uniwersalne, wspólne i indywidualne. Jakość środowiska zewnętrznego, fizycznego i społecznego – może te zmiany przyśpieszać lub opóźniać, a nawet blokować.

Psychologia pozytywna powiązana jest z filozofią szczęścia, należy do młodych dyscyplin nauki, kolebką są Stany Zjednoczone. Poczucie szczęścia jest odczuciem subiektywnym, badania wykazują, że wśród ludzi kraje Skandynawskie dominują w przeżywaniu dobrostanu. Psychologia pozytywna mówi o nastawieniu proaktywnym i konstruktywnym poprzez zasoby osobiste i społeczne jednostki ukształtowane we wszystkich poprzednich okresach życia. Nauka ta bada ludzi pozytywnie nastawionych do życia, takich, którzy są otwarci na nowości, aktywni, kreatywni, odważni, rozwijają i pielęgnują relacje społeczne. Podejmowanie różnych rodzajów aktywności seniora może być w dużym stopniu ułatwione przez otoczenie. W przeżywaniu dobrostanu podstawą jest zdrowie, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ważne są proporcje i aspiracje w dążeniu do  osiągnięcia celów życiowych. Na model szczęścia duży wpływ mają czynniki genetyczne, cechy osobowości, środowisko domowe, ważne jest jednak podejmowanie w życiu działań, które będą nas rozwijać, wzbogacać i doskonalić.

W badaniach prowadzonych w nurcie psychologii pozytywnej stwierdzono, że utrzymywanie bliskich przyjaźni i znajomości zwiększa poczucie szczęścia i dobrostanu. Koncentrujmy się na swoich zasobach, a nie na deficytach, na tym jak można twórczo radzić sobie z przeciwnościami i pojawiającymi się problemami, ważne jest zatem dostrzeganie pozytywnych stron naszego życia.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content