Relacja z Lidzbarka Warmińskiego

Zarząd UTW zorganizował w dniu 25 czerwca jednodniową wycieczkę do Lidzbarka Warmińskiego, w której wzięła udział 28-osobowa grupa słuchaczy.

Zwiedzanie tego miasta zaczęliśmy od Oranżerii Kultury, która położona jest na niewielkim wzgórzu na miejscu dawnych ogrodów biskupich. Budowla powstała w XVII wieku i pełniła funkcję letniej rezydencji.
Biskup Ignacy Krasicki obdarzył wielką miłością lidzbarskie ogrody, tworząc wokół pawilonu park. Pod jego nadzorem zakładano sztuczne kaskady, wytyczano promenady, które były zdobione posągami, pomnikami i symbolicznymi nagrobkami wybitnych mężów. Sadzono najrozmaitsze gatunki drzew, kwiatów, w których królowały róże. Architektonicznie Oranżeria jest budowlą parterową, murowaną z cegły. W XIX i XX wieku wnętrza przebudowano pozostawiając nienaruszoną salę centralną, w której znajduje się fragment malowideł ściennych. Obecnie w zabytkowych murach mieści się Biblioteka Pedagogiczna. Po zwiedzaniu Oranżerii Kultury udaliśmy się do zamku. Zamek lidzbarski zbudowano w latach 1350 – 1401 na miejscu niewielkiego grodu pruskiego. Rezydowali tu wybitni Polacy, znakomici przedstawiciele kultury polskiej. Mieszkało tu ośmiu ostatnich biskupów polskich. Ostatnim biskupem warmińskim rezydującym tu był Ignacy Krasicki. Zamek Biskupów Warmińskich należy do najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków obronnej architektury gotyckiej w Polsce. W 1953 r. został wpisany do rejestru zabytków, a w 2018 r. uznano go za pomnik historii. Obecnie w swojej ofercie zamek prezentuje wiele ciekawych wystaw – od archeologii, dawnego uzbrojenia, rzemiosła artystycznego, sztuki gotyckiej, malarstwa religijnego po polskie malarstwo współczesne.

Następnie mieliśmy przyjemność korzystania z tężni solankowych. W tym mieście, które stanie się w niedalekiej przyszłości uzdrowiskiem już dziś można cieszyć się z pawilonu zdrowia, w którym znajduje się tężnia solankowa i grota solna. Pawilon położony jest nad zrewitalizowanym żabim stawem . Mikroklimat wokół tężni pomaga w schorzeniach górnych dróg oddechowych, zapaleniu nerek, alergii oraz przy chorobach tarczycy.

Ostatnim punktem programu naszej wycieczki było zwiedzanie Stoczka Warmińskiego. Tutaj znajduje się Sanktuarium Maryjne z bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W części klasztornej znajduje się izba pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stoczek był miejscem uwiezienia przez władze komunistyczne kardynała w latach 1953- 1954. W ołtarzu głównym znalazła się kopia obrazu z wizerunkiem Maryi – Matki Pokoju z Dzieciątkiem. Wartość społeczna i edukacyjna sanktuarium wynika z zachowania funkcji żywego miejsca kultu religijnego i ośrodka pielgrzymkowego.
Wycieczka była udana, spotkała się z wielkim entuzjazmem uczestników.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content