Sieć na kulturę

W ramach zrealizowanego przez nas w tym roku projektu „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim” Biblioteka otrzymała 4 laptopy i 2 tablety. Sprzęt zostanie wykorzystany do zajęć z dziećmi i dorosłymi oraz udostępniony użytkownikom biblioteki chcącym skorzystać z Internetu.

Celem projektu, w którym wzięła udział biblioteka było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. Bezpłatne szkolenie z tematu projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych trwało od lutego do kwietnia (łącznie 31 godz. lekcyjnych). Podczas spotkań on-line na platformie Teams nasi bibliotekarze przeszkolili 13 dzieci w wieku 10-14 lat. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku byli to w większości jej uczniowie. Podczas zajęć dzieci poznały, m.in. podstawowe zasady projektowania graficznego oraz przydatne do tego narzędzia online.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content