Spotkanie z Wojciechem Kujawskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Wojciechem Kujawskim – autorem i wydawcą ilustrowanych przewodników po Warmii i Mazurach. Spotkanie połączone będzie z promocją nowego tytułu „Warmia. Kopernik.” Przewodniki oczywiście dostępne są do wypożyczenia w naszej bibliotece, ale osoby chcące powiększyć swoją domową biblioteczkę o nowe tytuły będą miały możliwość nabycia książek podczas spotkania.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia (wtorek) o godz. 18:00 w piwnicach zamkowych Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku (ul. Zamkowa 6). Wstęp wolny.

Wojciech Kujawski, ur. w 1969 r. w Olsztynie, ukończył IV LO w Olsztynie, absolwent wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1988-93) i Strathclude Business School w Glasgow (1990-91). W latach 1993-2013 związany zawodowo z przemysłem meblarskim, w międzczasie rozwijał zainteresowania krajoznawcze związane z regionem Warmii i Mazur, w szczególności z turystyką wodną (m.in. od 1982 czynna działalność w Klubie Płetwonurków „Koral” w Olsztynie). W rezultacie założył w 2006 r. autorskie Wydawnictwo QMK w celu wydawania albumowych przewodników własnego autorstwa. Do tej pory ukazało się łączeni 20 edycji ilustrowanych przewodników, w tym 17 w ramach cyklu „szlaków wodnych” i 3 w cyklu „szlaków wędrownych” (w tym najnowszy tom „Warmia. Kopernik”). Ponadto w ramach Wydawnictwa QMK zrealizował 7 edycji autorskiego „Kalendarza Warmii i Mazur” (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na lata 2017-2023) i opracował książkę „Okolice Stawigudy. Śladami dawnej Warmii” wydaną przez gminę Stawiguda (2022).

Wojciech Kujawski – jako autor i wydawca – został kilkakrotnie wyróżniony przez władze samorządowe, rządowe i instytucje, otrzymując kolejno:

– nagrodę Powiatu Ełckiego, „Ełcki Bocian” w kategorii Rozwój turystyki i krajoznawstwa (2010).

– nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Laur „Najlepszym z Najlepszych” w kategorii Upowszechnianie Kultury (2010) i w kategorii Turystyka (2014)

– „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, przyznaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2013)

– Nagrodę Prezydenta Olsztyna za „szczególną promocję dziedzictwa kulturowego” (2014)

– Nagrodę Przyjaznego Brzegu przyznaną przez ZG PTTK i Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego (2015)

– „Odznakę Honorową Zasłużony dla Turystyki”, przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki (2015)

– Nagrodę „Białej Lilli” w kategorii osiągnięć artystycznych, przyznaną przez Prezydenta Ełku (2017)

Ponadto potwierdzeniem walorów serii albumów QMK są nagrody przyznane w kilku konkursach, w szczególności:

– 1. nagroda w konkursie Ars Libris na najciekawiej edytorsko wydaną książkę 2009 roku na Warmii i Mazurach dla książki Mazury Garbate

– wyróżnienie specjalne przyznane przez Prezesa Zarządu PTTK Mazury 2011 r. na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej (organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ZG PTTK, Urząd Marszałkowski w Poznaniu) dla książek  Niegocin i Omulew-Pisa

– wyróżnienia w konkursie Rektora UWM na najciekawsze publikacje promujące region dla książek Mazury Garbate i Niegocin (za lata 2010 i 2011)

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content