„Świat Mikołaja Kopernika”

W tym roku obchodzimy 550 rocznicę przyjścia na świat wielkiego astronoma, a także 480 rocznicę jego śmierci. Trudno uwierzyć, że tak wielki człowiek umierał w samotności i nikt nie zanotował dokładnej daty jego śmierci.

Przez ludzi mu współczesnych był uważany za dziwaka. Mało spał w nocy, patrzył w niebo, coś notował, coś liczył, nikt nie rozumiał tego co napisał. Mówił o sobie jest, że jest kiepskim nauczycielem.

Podczas wykładu w olsztyneckim kinie „Grunwald” Profesor Achremczyk ciekawie opowiedział nam o dzieciństwie Kopernika, a także całej ścieżce edukacyjnej przyszłego astronoma. Jeszcze podczas studiów zagranicznych został mianowany kanonikiem kapituły warmińskiej. Pracował jako administrator dóbr kościelnych, sędzia, poborca podatkowy i lekarz. W wolnym czasie zajmował się astronomią.                              

W 1510 roku osiedlił się we Fromborku gdzie zbudował wieżę do obserwacji gwiazd. Podważył twierdzenie Ptolemeusza, Ziemia jest nieruchoma. Opracował koncepcję Układu Słonecznego i model heliocentryczny budowy świata. Zmarł w 1543 roku w  wieku 70 lat.

Wykład finansowany ze środków budżetu gminy w ramach umowy pomiędzy Gminą Olsztynek i UTW w Olsztynku.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content