„Uzależnienia osób starszych – cichy problem”

30 listopada 2023 roku grupa członków naszego UTW miała przyjemność wzięcia udziału w wykładzie Pana Marcina Milkowskiego psychologa klinicznego, specjalisty terapii uzależnień. Temat wykładu „Uzależnienia osób starszych – cichy problem”.

Uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych czy od pracy mają bardzo zróżnicowane skutki dla zdrowia fizycznego, psychicznego oraz dla funkcjonowania społecznego. Wszystkie jednak są ograniczeniem wolności człowieka, odpowiedzialności za własne wybory i za los osób najbliższych.

Alkoholizm jest wciąż  jednym z najgroźniejszych uzależnień i dotyczy znacznej części naszego społeczeństwa. Nieumiejętność konstruktywnego radzenia sobie z problemami, emocjami, a także niewłaściwe wzorce społeczne sprawiają, że kilka milionów osób w Polsce nadużywa alkoholu czy innych środków psychoaktywnych i lekceważy zagrożenia.

Wielu ekspertów jest zdania, że zależność psychiczna od substancji zmieniających świadomość jest większa od zależności somatycznej. Człowiek uzależnia się od samego środka psychoaktywnego, ale głównie od pragnienia zmiany swojego stanu emocjonalnego lub zmiany świadomości.

Istotne jest aby osoby uzależnione uczyły się umiejętności zwiększających kontrolę poznawczą nad emocjami i zachowaniem oraz lepszego radzenia sobie ze stresem. Osoby decydujące się na leczenie odwykowe muszą podjąć nowe zadania, nauczyć się konstruktywnie radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych, a najważniejszą z nich jest umiejętność radzenia sobie bez pomocy środków psychoaktywnych.

Jest zatem konieczność wsparcia udzielania  informacyjnego, instrumentalnego, a także emocjonalnego i duchowego ze strony rodziny, przyjaciół, znajomych, środowiska, grup samopomocowych i organizacji społecznych.

Wykład zorganizowany został w ramach realizacji programu pod nazwą: „Żyć pełnią życia bez uzależnień” sfinansowany z Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na łata 2022 – 2025.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content