Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z podsumowaniem działalności

Zarząd Stowarzyszenia uniwersytetu trzeciego wieku w dniu 3.03.2023 r. zwołał Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Z pracy w Zarządzie zrezygnowała Jadwiga Kowalewska, której bardzo dziękujemy za pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia. Z pracy w komisji Rewizyjnej zrezygnowała Teresa Gilewicz i Elżbieta Redman. W związku z tym przeprowadzono wybory. Do Zarządu wybrano Bożennę Płoską i Elżbietę Redman, a do komisji Rewizyjnej  Barbarę Suwińską i Marię Gajewską.           

Wszystkim dziękujemy za dotychczasowy trud, poświęcony swój wolny czas, a nowo wybranym życzymy satysfakcji i zadowolenia z pracy.

W uznaniu za szczególne zaangażowanie  w prace na rzecz Stowarzyszenia Zarząd nagrodził pamiątkowymi dyplomami Krystynę Perkowską, Danutę Baran, Elżbietę Redman, Krystynę Druszkowską i Danutę Fijałkowską.

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu trzeciego Wieku w Olsztynku za okres od 11 lutego 2022 roku do 3 marca 2023 roku.

W powyższym okresie zarząd ogółem spotkał się 32 razy,  w tym odbył 12 protokołowanych posiedzeń, na których podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności. Podjął 13 uchwał, dotyczących między innymi przyjęcia do realizacji projektów realizowanych zgodnie z umową z Gminą Olsztynek, dofinansowania spotkań integracyjnych, wieńców i wiązanek okolicznościowych, dofinansowania wykonania roll-apu, przyjęcia nowych członków, skreślenia z listy słuchaczy, wytypowania  osób do wzięcia udziału w projektach realizowanych przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

Najważniejsze wydarzenia w tym okresie to:

 • 10 kwietnia 2022 roku grupa 19 słuchaczy UTW w wypełnionej po brzegi Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie wzięła udział w koncercie „Requiem Mozarta” jednym z największych arcydzieł muzycznych,
 • 28 kwietnia 2022 roku w Olsztyneckiej Wieży Ciśnień odbył się wykład dr Katarzyny Białobrzeskiej: „Społeczeństwo obywatelskie – między teorią a praktyką”.
 • 20 maja 2022 roku grupa 40 osób obejrzała spektakl teatralny, „Jak Wam się podoba” komedia Williama Szekspira, w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
 • 8 czerwca 2022 roku w Olsztyneckiej Wieży Ciśnień grupa 44 osobowa wysłuchała wykładu – Depresja – choroba społeczna XXI wieku: przyczyny, skutki, leczenie, profilaktyka,
 • 21 czerwca 2022 roku w Miejskim Domu Kultury 38 słuchaczy uczestniczyło w wykładzie na temat: Terapia lasem. Wykład wygłosiła dr Monika Maciejewska.
 • 22 czerwca 2022 roku odbyło się   uroczyste zakończenie roku akademickiego do Miejskim Domu Kultury,
 • 23 czerwca 2022 roku w Kinie Grunwald wystąpiły z programem „Miłość na zakręcie” nasze koleżanki z sekcji literackiej,
 • 24 czerwca 2022 roku 38 słuchaczy wzięło udział  w Łutynowie w spotkaniu integracyjnym przy ognisku,
 • 8 lipca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia, w której udział wzięło 30 pań z naszego uniwersytetu, zakończona obejrzeniem musicalu pt.” Morderstwo dla dwojga” w Teatrze Muzycznym. Wyjazd do Torunia zrealizowany został w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Olsztynek,
 • 30 września 2022 roku miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2022/2023 uświetniona konferencją pt.: „Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji i miejsca seniorów w społeczeństwie”, w trakcie odbyła się dyskusja panelowa i wykład inauguracyjny wygłosiła dr Białobrzeska dotyczący aktywności seniorów i barier w jej realizacji. W tym też dniu koleżanki z sekcji plastycznej zaprezentowały swoje prace,
 • 1 października 2022 roku spotkanie integracyjne, w którym brało udział 32 członków naszego Stowarzyszenia.
 •  6 października 2022 roku 12 słuchaczy wzięli udział w obchodach Dnia Seniora organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • od października 2022 do lutego 2023 w Wieży Ciśnień odbywały się szkolenia pań chcących poszerzyć swoje umiejętności obsługi telefonów komórkowych, prowadziła je pani Jola Ponczkowska,
 •  11 listopada 2022 roku delegacja naszego Uniwersytetu wzięła udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uczestniczyliśmy w Nabożeństwie za Ojczyznę. Następnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Orła Białego oraz uczestniczyliśmy w części artystycznej.
 •  18 listopada 2022 roku wyjazd 30 osób do Malborka – zwiedzanie zamku z przewodnikiem, warsztaty w dwóch 15 osobowych grupach (sztuka układania mozaiki i wykonanie witrażu), spektakl (musical) „Cabaret” w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Olsztynek,
 • w listopadzie we współpracy z Gminnym Centrum Zdrowia w ramach programu profilaktycznego badań 40+, przebadanych zostało 26 słuchaczy,
 • 9 listopada 2022 roku w olsztyneckiej Wieży Ciśnień odbył się wykład prof. dr hab. Stanisława Achremczyka pt. „Przemiany cywilizacyjne na Mazurach na przestrzeni wieków”, wysłuchało go 44 osoby,
 • 10 listopada 2022 roku słuchaczki UTW miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu na temat „Przemoc wobec osób starszych – uwarunkowania społeczno-kulturalne”. Dziękujemy kierownictwu MOPS-u za zaproszenie,
 • 22 listopada 2022 roku odbył się wykład Bogumiła Kuźniewskiego na temat „Prasa lokalna i jej wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego” w Kinie Grunwald
 • 27 listopada  2022 roku grupa 37 osób obejrzała spektakl „Sztuka Kochania Polaków” w Teatrze Stefana Jaracza w Olsztynie,
 • 8 grudnia 2022 r. w Kinie „Grunwald” odbył się wykład pani dietetyk Natalii Ulewicz. Temat wykładu: „Czasu nie zatrzymasz, ale jest….. zdrowe żywienie”.
 • 12 grudnia 2022 r odbył się wykład Pani dr Katarzyny Białobrzeskiej również w Kinie „Grunwald”.  Temat wykładu: „Poczucie zadowolenia z życia osób w późnej dorosłości”,
 • 29 grudnia 2022 roku 48 osób obejrzało w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie spektakl pt. „Czego nie widać”,
 • 11 stycznia 2023 roku grupa melomanów z UTW wyjechała do kina Helios w Olsztynie na film pt. „Andre Rieu w Dublinie”
 • 20 stycznia 2023 roku seniorki z naszego uniwersytetu wzięły udział w programie artystycznym  przygotowanym przez uczniów klasy II a SP 1 z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 •  W sobotę 18 lutego br. 25-cio osobowa grupa słuchaczy udała się na koncert „Miłość Ci Wszystko Wybaczy” do Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Członkowie zarządu  i słuchacze uczestniczyli w licznych wydarzeniach

 • w dniach 26-27 maja 2022 roku zarząd miał okazję uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.
 • 5 października 2022 roku uczestniczyliśmy w Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
 • Przedstawiciele zarządu reprezentowały nasze Stowarzyszenie w Skansenie na Regionalnym Święcie Ziół (15 sierpnia 2022),  w imprezie wycinanka kurpiowska na tkaninie ( 30 sierpnia 2022), czy Targach Chłopskich (2 października 2022 roku) na zaproszenie dyrekcji Skansenu,
 • 28 września 4 osoby uczestniczyło w jubileuszu 15- lecia UTW w Nidzicy,
 • 13-14 października dwie osoby brały udział w szkoleniu „Szkoła Liderów” organizowanym w Folwarku Tumiany przez Federację UTWWiM,
 • liczna grupa na zaproszenie Marszałka Marka Gustawa Brzezina uczestniczyła w wojewódzkiej inauguracji roku akademickiego 2022/23 uniwersytetów i akademii trzeciego wieku z Warmii i Mazur – uroczystość miała miejsce w PS Muzycznej w Olsztynie,
 • uczestniczyłyśmy w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Miejska w Olsztynku:

np.:- finisaż wystawy „z rodzinnego albumu” Elżbiety Suchowieckiej (batik),

       – spotkanie z podróżnikami „Rowerem przez II RP”,

       – 30-lecie gazety ALBO,

 • 8 grudnia 2022 roku Barbara Suwińska i Lucyna Łukaszewicz wzięły udział w podsumowaniu  mobilności w MEPPEM (Niemcy) realizowanej przez Federację UTWWiM w ramach programu Akredytacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych pt. „My empatyczni po pandemii”. W mobilności w dniach 18-25 września 2022roku  wzięła udział Barbara Suwińska.

Zarząd pośredniczył w uzyskiwaniu warmińsko-mazurskiej karty seniora przez kolejnych słuchaczy naszego stowarzyszenia i innych seniorów.

Aktywnie działały następujące sekcje:

Sekcja literacka  licząca 8 osób – od lutego 2022 roku nasze koleżanki intensywnie pracowały nad  przygotowaniem programu  słowno- muzycznego „Miłość na zakręcie” na podstawie listów oraz piosenek Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Spektakl został zaprezentowany szerokiej publiczności w dniu 23 czerwca w Kinie Grunwald.

Pozostałe spotkania dotyczyły czytania wierszy z cyklu „Poezja polska”, twórczości Wisławy Szymborskiej, omawiania treści książek Marii Czubaszek oraz książki pt. ”Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem” i przygotowywanie inscenizacji. Koleżanki brały czynny udział w Narodowym Czytaniu Polaków.

Sekcja ta odbyła 37 spotkań.

Sekcja rękodzielnicza – liczy 14 członkiń, pani Jola Ponczkowska  prowadzi tę grupę – inspiruje, służy radą i instruktażem. W powyższym okresie odbyło się 31 spotkań. O różnej tematyce np.:

– wiosenne kwiaty z kolorowej krepiny,

– ozdabianie naczyń szklanych metodą dequpage,

– amigurumi – szydełkowe maskotki,

– serwety wielkanocne wykonane szydełkiem,

– palmy wielkanocne,

– szydełkowe koszyczki z wykorzystaniem podkładek ze sklejki,

–  spotkanie przy pączkach, w tłusty czwartek (wraz z innymi słuchaczkami),

– w trakcje realizacji projektów z dofinansowaniem – wyjazd do Torunia – warsztaty wypieku piernika, wyjazd do Malborka – warsztaty wykonywania witraży i  warsztaty układania mozaiki,

I ostatnio rozpoczęliśmy wykonywanie ozdób wielkanocnych – zdobienie akrylowych jaj metodą de,qupage.

Sekcja gimnastyczna – średnio 14 osób od lutego 2022 roku do chwili obecnej wzięło udział w 73 zajęciach rehabilitacyjno-gimnastycznych  odbywających się w MDK pod kierunkiem wykwalifikowanej instruktorki. Koszt tych zajęć to 9 020 zł, w tym z dotacji 1 250 zł.

Od października 2022 roku  koleżanka Krystyna Perkowska zorganizowała drugą 11 osobową grupę ćwiczącą w SP 1. Koszt tych ćwiczeń to 2 520 zł, w tym 750 zł z dotacji.

Sekcja plastyczna – sekcja liczy  6 osób, spotkania odbywają się raz w tygodniu. W omawianym okresie odbyło się 41 spotkań.  Spotkania – warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności plastycznych uczestniczek.

Od 12 do 14 września 2022 roku sekcja plastyczna UTW w Olsztynku brała udział w V już plenerze plastycznym, który był dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olsztynku w ramach projektu.

Warsztaty plastyczne prowadziła Pani Katarzyna Waluk, której nieoceniona pomoc owocowała powstaniem kilkunastu obrazów i szkiców.

Urokliwe miejsce oraz spotkanie z Panią Jolantą Niedzielą-Chudzik malarką mieszkającą w Raszągu stało się dla koleżanek natchnieniem do twórczości plastycznej. Owocem pleneru była wystawa poplenerowa w Bibliotece Miejskiej w Olsztynku zakończona uroczystym finisażem. W lutym 2023 roku swoje prace zaprezentowały w Starostwie Powiatowym. Aktualnie przygotowują cykl prac związanych z obchodami Roku Kopernikowskiego.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content