Wycieczka do Wrocławia

Zarząd UTW zaprasza chętnych członków stowarzyszenia na trzydniową wycieczkę do Wrocławia, która odbędzie się w pierwszej połowie października 2023 roku.

Przewidujemy, że koszt wyniesie ok. 1000,00 zł, w tym udział własny uczestnika to 500,00 zł. Pozostała część zostanie dofinansowana z budżetu Gminy Olsztynek.

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pieniądze przyjmuje Kol. Basia Czajkowska (tel. 502 601 607) lub dyżurujące we wtorki w Wieży Ciśnień przedstawicielki Zarządu (godz. 10.00-11.00).

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content