Wyjazd do teatru

Zapraszamy słuchaczy do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w dniu 29 grudnia br. na spektakl pt. „Czego nie widać”

Wyjazd z placu przy kiosku o godz. 18:00. Zapisy i wpłaty w kwocie 45 zł przyjmuje koleżanka Danuta Baran tel. 501 820 598 do dnia 15 grudnia.

Wpłaty można wnieść w biurze UTW we wtorki, przed wykładami 8 i 12 grudnia.

Wyjazd do teatru realizowany w ramach umowy podpisanej z Gminą Olsztynek.

Zarząd UTW

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content