Wykład Bogumiła Kuźniewskiego o znaczeniu prasy lokalnej

„Prasa lokalna i jej wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego” to wykład, który wygłosił mgr Bogumił Kuźniewski emerytowany nauczyciel historii i skarbnica wiedzy o Olsztynku i okolicach.

Przełomową datą w historii miasta był 22 stycznia 1945 r. Tego dnia miasto zostało zajęte (bez walki) przez sowiecką armię. Jednak po dwóch tygodniach na rozkaz Stalina sowieci spalili je. Spłonęły m.in piękne kamieniczki, które okalały miejski rynek.

Rozpoczęły się rządy sowieckiej komendantury, która przyczyniła się do straszliwego głodu. W poszukiwaniu lepszego życia zaczęła tu napływać ludność z różnych regionów m.in z Polski centralnej(Mazowsza) i Wołynia. Duża grupa ludności pochodzenia ukraińskiego osiedliła się w okolicach Górowa Iławeckiego. Taki narodowościowy tygiel prowadził do częstych konfliktów.

Początki dla osiedleńców były trudne bo wielu z nich uważało, że ziemie, które zajęli zostaną im odebrane, a oni wrócą w swoje rodzinne strony. Budowanie więzi z miejscem, w którym mieszkali trwało przez wiele lat.

W czasach komunistycznych nie istniała prasa lokalna, brak było niezależności, a władza była z nadania partyjnego. W 1989 roku w Polsce skończył się komunizm. Transformacja ustrojowa spowodowała duże ożywienie. Powstało wiele organizacji społeczno-kulturalnych.

W 1992 roku z inicjatywy Jerzego Tytza powstała pierwsza, lokalna gazetka ALBO. Początkowo pojawiała się raz w miesiącu, teraz ukazuje się co dwa miesiące. Zmieniał się jej wygląd, cena, redaktorzy, ale niezmienne są tematy, które dotyczą gminy i jej mieszkańców. Rolą gazetki jest informowanie mieszkańców o bieżących i aktualnych wydarzeniach.

To na łamach ALBO przeczytamy co słychać w organizacjach pozarządowych, jak działa kultura i sport, jak pracuje burmistrz i rada miasta, z jakimi problemami zmagają się przedsiębiorcy w naszej gminie.

Prasa lokalna integruje środowiska, wspiera lokalną kulturę, promuje „małą ojczyznę”. To dzięki niej budujemy społeczeństwo obywatelskie.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content