Wykład – „Depresja – choroba społeczna XXI wieku: przyczyny, skutki, leczenie, profilaktyka.”

Zarząd UTW serdecznie zaprasza słuchaczy na wykład w dniu 8 czerwca br. o godzinie 1100  w Olsztyneckiej Wieży Ciśnień. Temat wykładu – Depresja – choroba społeczna XXI wieku: przyczyny, skutki, leczenie, profilaktyka.

Wykład  wygłosi psycholog kliniczny Maria Jedlińska z Mazurskiego Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Dębowej Górze.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content