Wykład „Poczucie zadowolenia z życia osób w późnej dorosłości”

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wykład Pani dr Katarzyny Białobrzeskiej w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 do Kina „Grunwald”.  Temat wykładu: „Poczucie zadowolenia z życia osób w późnej dorosłości”.

Wykład w ramach realizacji zadania ze środków z budżetu Gminy Olsztynek na podstawie umowy między gminą i UTW.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content