Inauguracja roku

Październik to czas powrotów wszystkich studentów w uczelniane ławy. Również i my Słuchacze UTW w Olsztynku zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki konferencją „Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji i miejsca seniorów w społeczeństwie”.

Konferencję zorganizowano ze środków budżetu  Gminy Olsztynek, w ramach realizacji zadań wydzielonych do realizacji organizacjom pozarządowym. Prowadząca spotkanie Lucyna Łukaszewicz przedstawiła gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. A byli to: pracownik Biura Dialogu Społecznego  i Pożytku Publicznego Ewa Sapka -Pawliczak, rzecznik Praw Osób Starszych  Stanisław  Brzozowski z Federacji Fosa,  dr  Katarzyna Białobrzeska UWM Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, członek Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko -Mazurskiego jako przedstawicielka powiatu olsztyńskiego Jadwiga Lipska, a lokalnie prezes Stowarzyszenia Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem”, Radę Miejską reprezentowała Alicja Woźnicka. W związku z wyjazdem pana burmistrza poza Olsztynek była z nami jego przedstawicielka pani Agnieszka Tomaszewska. Gminne Centrum Zdrowia reprezentowała dyrektor Dorota Gruszczyńska, Dom Kultury Katarzyna Waluk oraz kierownik Dziennego Domu „Senior”.  

Przybyli goście złożyli seniorom życzenia aby nowy rok akademicki przyniósł pomyślność, zadowolenie z założonych zamierzeń, a jesień życia była piękna, radosna i twórcza.                               

Wykład, który przedstawiła dr Białobrzeska dotyczył aktywności seniorów i barier w jej realizacji. Okres „jesieni życia” to jeden z etapów naszej egzystencji. Należy zastanowić się jak to jest z tą aktywnością seniorów i dlaczego nie wszyscy jesteśmy aktywni. Uważa się, że jeżeli w poprzedniej fazie życia nie wykazywaliśmy aktywnością to jako seniorzy też będziemy od niej stronić. A szkoda bo każdy rodzaj aktywności to taki eliksir, który przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia. Zostaliśmy poinformowani o różnych teoriach aktywności i rodzajach postaw seniorów w podejściu do starości z naukowego punktu widzenia. Na aktywność seniorów ma wpływ płeć. Okazuje się, że to kobiety częściej angażują się w działalność stowarzyszeń, mają większą łatwość w podejmowaniu nowych ról. Nie bez znaczenia są czynniki związane ze środowiskiem, stan zdrowia seniorów, warunki bytowe, miejsce zamieszkania, a także jakość różnych instytucji i pozainstytucjonalnych stowarzyszeń.

W dalszej części wykładu poruszone zostały bariery, które przeszkadzają lub utrudniają seniorom aktywność. W kolejnej części konferencji wykład wygłosił społeczny Rzecznik Praw Osób Starszych pan Stanisław Brzozowski. Przedstawił nam zadania jakie należą do jego kompetencji. Opowiedział też o problemach z jakimi borykają się seniorzy w naszym województwie. Dzięki jego staraniom udało się pomóc  wielu potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych  zaprasza do kontaktu pod numerami telefonów 895 236 092 i 799 099 862.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny do którego dr Białobrzeska zaprosiła Jadwigę Lipską, Stanisława Brzozowskiego, Emilię Nowicką i Alicję Woźnicką. Dyskutowano o tym z jakimi barierami spotykają się olsztyneccy seniorzy, a także jakie kanały komunikacji wypracować między stowarzyszeniami istniejącymi na terenie gminy. Z dyskusji wypłynęło kilka wniosków. Mamy nadzieję, że przy współpracy różnych instytucji będą one realizowane.                 

Pomysłodawczynią konferencji była Krystyna Perkowska była prezes naszego Stowarzyszenia. Podziękowania należą się również aktualnemu Zarządowi, który przyczynił się do tego wydarzenia.             Po konferencji wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć wystawę prac sekcji malarskiej, która udostępniona jest w miejskiej bibliotece.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content