Spotkanie integracyjne

Na początku października w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Olsztynek Zarząd UTW zorganizował spotkanie integracyjne, w którym brało udział 32 członków naszego Stowarzyszenia.

Szkolenie z obsługi telefonów

Dnia 22 września b.r. w Wieży Ciśnień odbyło się spotkanie organizacyjne pań chcących poszerzyć swoje umiejętności obsługi telefonów komórkowych.

Inauguracja roku

Październik to czas powrotów wszystkich studentów w uczelniane ławy. Również i my Słuchacze UTW w Olsztynku zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki konferencją „Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji i miejsca seniorów w społeczeństwie”.