Noc Bibliotek 2022

W tym roku przypada VIII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Sobolewskim oraz wystawę prac sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku.

Wieczór rozpoczniemy o godz. 18:00 w oddziale dla dzieci. Tutaj Ryszard Sobolewski zabierze nas w podróż po Peru. Spotkanie pt. „Magia Peru” urozmaicone będzie zdjęciami oraz kiermaszem rękodzieła indiańskiego. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Ambasady Peru.

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich do wypożyczalni dla dorosłych, gdzie zaprezentujemy nową wystawę. Tym razem będą to prace sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie doskonalą swoje umiejętności w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku pod okiem Pani Katarzyny Waluk.


Ryszard Sobolewski. Urodzony w 1963 r., zamieszkały w Warszawie.

Zawodowo emerytowany podinspektor Policji – ekspert – biegły z zakresu fotograficznych badań kryminalistycznych i zapisów wizualnych. Pracował w Instytucie Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie.

Ukończył dwa fakultety studiów cywilnych (pedagogikę i pedagogikę specjalną) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie. Obecnie pisze pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z dziedziny fotografii kryminalistycznej. Pasja fotografowania ogarnęła go już w szkole podstawowej. W szkole średniej prowadził pracownie fotograficzną. Wykonywał zdjęcia reklamujące szkołę, a także w tym okresie jego zdjęcia ukazały się na pierwszych wystawach fotograficznych. Również w tym czasie zostały opublikowane w prasie lokalnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących podróży po krajach Ameryki Łacińskiej i Indiach, a także licznych artykułów dotyczących problematyki fotografii badawczej – kryminalistycznej. Ponadto współpracuję ze specjalistycznymi pismami takimi jak: „Problemy Kryminalistyki”, „Foto – Kurier”, „Ochrona Zabytków”, „Gazeta Policyjna”, „Poznaj Świat”. Jego zdjęcia z podróży były publikowane w kraju i za granicą. Od 2006 roku do chwili obecnej zorganizował ok. 500 autorskich wystaw o tematyce podróżniczej które były prezentowane w galeriach, centrach kultury i muzeach na terenie Polski. Wszystkie jego wystawy były objęte honorowym patronatem ambasadorów krajów z których były prezentowane zdjęcia. Jest zafascynowany kulturą latynoamerykańską, a także walką o ochronę środowiska naturalnego w tym rejonie świata.

W 2009 roku w uznaniu za zasługi w zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom sakralnym został uhonorowany przez Premiera i Komendanta Głównego Policji złotą okolicznościową plakietką.

W 2010 roku za wieloletnie propagowanie kultury meksykańskiej na terenie Polski jako jedyny  dziennikarz z Polski zostaje uhonorowany przez Ambasadę Meksyku zaproszeniem do Meksyku na spotkanie z Prezydentem Felipe Calderonem.

W 2012 roku za wieloletnie propagowanie kultury ekwadorskiej na terenie Polski przez Rząd Ekwadoru został wyróżniony tytułem Przyjaciela Narodu Ekwadorskiego i Ambasady Ekwadoru w Polsce. Nagrodzony przez wiele innych ambasad krajów Ameryki Łacińskiej.

Wyróżniony również wieloma resortowymi odznaczeniami Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji, a także przez Prezydenta RP.

Od 2000 roku dziennikarz w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content