Szkolenie z obsługi telefonów

Dnia 22 września b.r. w Wieży Ciśnień odbyło się spotkanie organizacyjne pań chcących poszerzyć swoje umiejętności obsługi telefonów komórkowych.

Kurs ten prowadzić będzie pani Jolanta Ponczkowska i pan Paweł Rogowski – pracownicy Biblioteki Publicznej w trzech 6-osobowych grupach. Chcemy docenić te osoby i podziękować za otwartość na nasze potrzeby i za chęć niesienia nam pomocy w każdej chwili.

Na pierwszych zajęciach uczestniczki zgłaszały czego chciałyby nauczyć się i z czym mają problemy przy obsłudze telefonów. Dotyczy to najczęściej wysyłania e-maili z załącznikami, zbiorowych SMS-ów, wysyłania życzeń, BLIK – u, czy usuwania powiadomień e-maili oraz płatności telefonem.

Bardzo nas cieszy taka forma nauki, przyniesie nam większy komfort i poczucie bezpieczeństwa w sieci.

2021 © Copyright by MBP Olsztynek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content