Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku, działając na podstawie § 7 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia zwołuje: Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Stowarzyszenia UTW, które odbędzie się 3 marca 2023 r. (piątek) o godz.10:00, drugi termin godz. 10:15 w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku.